Zero smutków, zero złości jest niedziela, dzień radości...