Zero smutków, zero złości jest sobota, dzień radości...