Tylko Ewa mogła być pewna, że Adam nie miał innej.