Złościć się na siebie, ale nigdy nie przestawać się kochać.