Mowa jest srebrem, milczenie złotem, a foch to foch